ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Θα πρέπει να εχετε μαζί σας:

  • Προσωπικά αντικείμενα και είδη ρουχισµού για την κάλυψη των ηµερών παραµονής σας στο Μαιευτήριο (ρόµπα, νυχτικό, κ.ά.)
  • Ρουχισµό που θα χρειαστείτε κατά την έξοδο του νεογνού
  • Μέσο μεταφοράς νεογνού για την ασφαλή μεταφορά του με αυτοκίνητο
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου & πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  (τελευταίου εξαμήνου)
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • Θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας
  • Θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας του συζύγου (σε περίπτωση που το νεογνό θα δηλωθεί στον ασφαλιστικό φορέα του συζύγου)
  • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή κάρτα ιδιωτικής ασφάλισης

No Comments

Give a comment