ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΝΟΕΣ 08/02

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση

Ο πόνος του τοκετού μοιάζει κάτι εντελώς άγνωστο για τις περισσότερες γυναίκες και αυτό που είναι που τους δημιουργεί άγχος ακόμα και φόβο. Η κατανόηση του πόνου που προκύπτει από τις συσπάσεις της μήτρας είναι σημαντική για το πως θα το βιώσει η κάθε γυναίκα. Οι μαίες του MNB Center θα σας περιγράψουν τα χαρακτηριστικά […]

ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΝΟΕΣ 21/02

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση

Ο πόνος του τοκετού μοιάζει κάτι εντελώς άγνωστο για τις περισσότερες γυναίκες και αυτό που είναι που τους δημιουργεί άγχος ακόμα και φόβο. Η κατανόηση του πόνου που προκύπτει από τις συσπάσεις της μήτρας είναι σημαντική για το πως θα το βιώσει η κάθε γυναίκα. Οι μαίες του MNB Center θα σας περιγράψουν τα χαρακτηριστικά […]

15,00€

ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΝΟΕΣ 09/03

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση

Ο πόνος του τοκετού μοιάζει κάτι εντελώς άγνωστο για τις περισσότερες γυναίκες και αυτό που είναι που τους δημιουργεί άγχος ακόμα και φόβο. Η κατανόηση του πόνου που προκύπτει από τις συσπάσεις της μήτρας είναι σημαντική για το πως θα το βιώσει η κάθε γυναίκα. Οι μαίες του MNB Center θα σας περιγράψουν τα χαρακτηριστικά […]

15,00€

ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΝΟΕΣ 22/03

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση

Ο πόνος του τοκετού μοιάζει κάτι εντελώς άγνωστο για τις περισσότερες γυναίκες και αυτό που είναι που τους δημιουργεί άγχος ακόμα και φόβο. Η κατανόηση του πόνου που προκύπτει από τις συσπάσεις της μήτρας είναι σημαντική για το πως θα το βιώσει η κάθε γυναίκα. Οι μαίες του MNB Center θα σας περιγράψουν τα χαρακτηριστικά […]

15,00€