ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ & TIPS 08/02

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση

Ο μητρικός θηλασμός συχνά μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις νέες μητέρες καθώς έρχονται αντιμέτωπες με δυσκολίες που δεν φαντάζονταν και δεν γνωρίζουν πως να τις διαχειριστούν. Οι περισσότερες από τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της γαλουχίας μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν εύκολα. Για μια θηλάζουσα είναι σημαντικό επομένως να γνωρίζει ποιες […]

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ & TIPS 15/03

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση

Ο μητρικός θηλασμός συχνά μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις νέες μητέρες καθώς έρχονται αντιμέτωπες με δυσκολίες που δεν φαντάζονταν και δεν γνωρίζουν πως να τις διαχειριστούν. Οι περισσότερες από τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της γαλουχίας μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν εύκολα. Για μια θηλάζουσα είναι σημαντικό επομένως να γνωρίζει ποιες […]

15,00€