Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 6-12 ΜΗΝΩΝ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΕΡΕΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 27/09

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΥΠΝΟΣ – ΚΛΑΜΑ – ΠΙΠΙΛΑ 27/09

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΛΟΧΕΙΑ 05/10

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 05/10

1 εκδήλωση,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ 06/10

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

3 εκδηλώσεις,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΧΡΗΣΗ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ 12/10

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ 12/10

1 εκδήλωση,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΚΟΛΙΚΟΙ & BABY MASSAGE 13/10

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΛΟΧΕΙΑ 18/10

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 18/10

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΥΠΝΟΣ – ΚΛΑΜΑ – ΠΙΠΙΛΑ 20/10

1 εκδήλωση,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ 21/10

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

2 εκδηλώσεις,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 6-12 ΜΗΝΩΝ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΕΡΕΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 24/10

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ & TIPS 24/10

1 εκδήλωση,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΘΗΛΑΖΕΙ 25/10

1 εκδήλωση,

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση
-

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ 26/10

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

ΛΟΧΕΙΑ 05/10

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση

ΛΟΧΕΙΑ 18/10

Virtual Εκδήλωση Virtual Εκδήλωση